fbpx
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

QNa mjestu sadašnje „Livnice“ u Tuzli planirana je izgradnja fascinantnog kompleksa “Irac jug – I faza”. Ukupna površina ovog kompleksa je 14,59 ha od čega se, kao prva faza izgradnje i uređenja prostora tretira njen istočni dio, čija je površina 6,87 ha. Stambeno-poslovne zone radnog naslova Crystalico.

Od ukupne površine obuhvaćene regulacionim planom najveći procent zauzimaju uređene pješačke površine zastupljene sa 38,44%, zatim površine pod objektima, zastupljene sa 23,54%, uređene zelene površine sa 20,30 %, te saobraćajne površine sa 17,72%.

Projekcijom izgradnje i uređenja prostora zadržava se benzinska pumpna stanica zajedno sa pratećim objektima i uređajima, a planirana je izgradnja sedam novih objekata koje čine ukupno jedanaest lamela različitih spratnosti i namjene. Prema namjeni objekti su utvrđeni kao stambeni, stambeno-poslovni, poslovni (trgovinsko – uslužne namjene), te vjerski objekti.

Leave a comment