fbpx
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Budući izgled kompleksa „Livnica“ (Tuzla)

Q Na mjestu sadašnje „Livnice“ u Tuzli planirana je izgradnja fascinantnog kompleksa “Irac jug – I faza”. Ukupna površina ovog kompleksa je 14,59 ha od čega se, kao prva faza izgradnje i uređenja prostora tretira njen istočni dio, čija je površina 6,87 ha. Stambeno-poslovne zone radnog naslova Crystalico. Od ukupne površine obuhvaćene regulacionim planom najveći procent…

Read More